Efektywny manager

Dla kogo:

Szkolenie kierowane do osób na stanowiskach kierowniczych lub przedsiębiorców, freelancerów budujących własną markę.

Pod czas szkolenia poruszymy kluczowe kwestie niezbędne dla efektywnego prowadzenia biznesu, przywództwa, skupiając się na umiejętnościach giętkich, tzw. „soft skills” niezbędnych do osiągania celów i zwiększenia własnej wydajności, skuteczności zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:


 1. Inteligencja emocjonalna. Nauczymy się rozumieć własne emocje i jak sobie z nimi radzić. Omówimy typy osobowości i ich zachowania emocjonalne w przykładowych sytuacjach, z czego wynikają emocje innych i jak wywierać na nich wpływ. Ww. wiedza pozwala na ulepszenie komunikacji, budowanie dobrego klimatu w zespole lub w relacjach interpersonalnych.
   
 2. Skuteczne podejmowanie decyzji. Pułapki decyzyjne i jak podejmować decyzje w krótkim czasie, sytuacjach braku informacji. Podejścia do analizy sytuacji, ryzyko, tworzenie planu decyzyjnego na podstawie konkretnych przykładów biznesowych.
   
 3. Planowanie i zarządzanie czasem. Analiza własnego czasu i skuteczności, wyznaczanie priorytetów i delegowanie obowiązków. Współczesne narzędzia i rozwiązania technologiczne do planowania i delegowania zadań w zespole. Czynniki destrukcyjne w organizacji pracy i jak je wyeliminować.
   
 4. Rozwiązywanie konfliktów. Przyczyny powstawania konfliktów, problemów, ich analiza, wyciąganie wniosków. Jak odbierać i dawać informacje zwrotną w sposób zręczny, a skuteczny. Asertywna komunikacja.
   
 5. Nastawienie na sukces – automotywacja. Przeanalizujemy czynniki mające wpływ na nasz sukces i pozytywne myślenie. Omówimy jak zdefiniować kierunki samorozwoju i zbudować własną markę w oparciu o nasze silne strony.