Project management dla każdego

Dla kogo:

Kurs jest skierowany do osób, którzy chcą zdobyć podstawową wiedze z zakresu Project Managementu lub są na stanowiskach kierowniczych, które wymagają praktycznych umiejętności dotyczących planowania projektu, tworzenia harmonogramu, wyceny, realizacji oraz efektywnego zarządzania zasobami. Założeniem kursu jest szkolenie osób z różnych branży biznesowych, co też pozwala na wymianę opinii i doświadczania, oraz tworzenia unikatowych zespołów do zadań praktycznych.


Moduł 1 – Wprowadzenie do zarządzania projektami.

Na pierwszym spotkaniu wprowadzającym zdefiniujemy, czym jest szeroko pojęty Project Management i czym różni się od zarządzania pracą bieżącą operacyjną, tak zwanym „business as usual”. Omówimy czynniki sukcesu i niepowodzenia projektu, podstawowe ryzyko oraz zakres projektu.
 

Moduł 2 — Zakres projektu i podstawy planowania.

W tym module skupimy się na kilku aspektach początkowej fazy zarządzania projektem: analiza potrzeb i otoczenia, świadome wykorzystanie zasobów i wycena projektu, określenie harmonogramu i efektywnych działań. Poruszymy kwestie strategii planowania oddolnego i odgórnego, oraz znane na świecie metody Project Management, takie jak PMBOK, Prince II, korzyści płynące z ich zastosowania.
 

Moduł 3 — Przykłady biznesowe i efektywna realizacja

Moduł praktyczny, w którym skupimy się na uzasadnieniu wybranej strategii planowania konkretnego projektu, dowiemy się jak tworzyć i kwestionować potencjalne scenariusze, założenia do projektu. Omówimy również korzyści płynące z projektu, a także metody pomiaru postępów i efektywności (metryki, KPI). Na koniec przedstawimy kilka narzędzi informatycznych, wykresów i szablonów służących do wizualnego przedstawienia planu, budżetu, terminów.
 

Moduł 4 — Zarządzanie projektem, rola kierownika i tworzenie zespołu

Moduł poświęcony jest tworzeniu zespołu projektowego, delegowaniu zadań, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów w zespole. Zrozumiemy kluczowe role w realizacji projektu i omówimy praktyki dobrego zarządzania, roli lidera. Zaprezentujemy narzędzia i szablony, które pomogą kierowniku projektu monitorować i kontrolować postępy.
 

Moduł 5 – Umiejętności i kompetencje miękkie niezbędne dla zarządzania projektem

Jakie zdolności są potrzebne na jakim etapie życia projektu, kogo dobierać do zespołu i jakie obszary wiedzy są kluczowe dla przyszłego kierownika projektu i jego zespołu. Komunikacja w zespole, zarządzanie ludźmi, zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji.
 

Moduł 6 — Zajęcie praktyczne

W ostatnim module zastosujemy wiedze zdobytą pod czas poprzednich spotkań w praktyce. Uczestnicy indywidualnie lub w grupach będą mogli popracować nad przykładową strategią projektu, planowaniem, harmonogramem, wyceną oraz wraz z grupą stworzyć własne zespoły projektowe oparte na indywidualnych umiejętnościach i kompetencjach uczestników grupy.